Maria A. Rimbu, S.Ag
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Katolik
Pendidikan: S1
Jurusan: Agama Katolik
Status: Guru
Jenis GTK: Guru Pendidikan Agama
Alamat : Manggasa', Makale

085342372741
mariaagustusrimbu@gmail.com